Reglement

Mediahuis NV (hierna genoemd: de organisator) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemende cafés zich inspannen om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Vanaf 16 september 2016 tot en met 26 september 2016 om 23u59 kan men via nieuwsblad.be/café of via de nieuwsapp van Het Nieuwsblad één stem uitbrengen voor hun favoriet café.
Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mediahuis NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemende cafés uit te sluiten of het aantal stemmen bij te stellen door ongeldige stemmen uit te sluiten.

Elke (hoofd)gemeente kent een winnaar. De winnaar is het deelnemende café met de meeste geldige stemmen op 26 september 2016 om 23u59 in die gemeente. Het beste café uit elke gemeente ontvangt:

 • Een sticker voor aan de deur ‘Verkozen tot beste café van gemeente X’
 • Een felicitatiebrief

Elke Vlaamse provincie kent een winnaar. De winnaar is het deelnemende café met de meeste geldige stemmen op 26 september 2016om 23u59 in de provincie Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost –Vlaanderen en West-Vlaanderen. 5 Cafés mogen zich dus Het beste café van hun provincie noemen. Het beste café uit elke provincie ontvangt:

 • Een vat pils van 50 liter (deze dienen door het café in kwestie besteld te worden en kunnen door gefactureerd worden aan de organisator)
 • Een raamsticker ‘Verkozen tot beste café van provincie X’

Het café met de meeste punten wint de titel ‘Het beste café van Vlaanderen’ en ontvangt:

Een feest, mede-georganiseerd door Het Nieuwsblad, bestaande uit:

 • De Breydel foodtruck voorziet een broodje Breydel voor de aanwezigen van het winnende café.
 • Een vat pils van 50 liter (deze dienen door het café in kwestie besteld te worden en kunnen door gefactureerd worden aan de organisator)
 • Een cheque t.w.v. 1.000 euro.
 • Een metalen plaat voor aan de gevel ‘Verkozen tot beste café van Vlaanderen’
 • 5 grote en een kleine raamsticker ‘Verkozen tot beste café van Vlaanderen’
 • 2.500 bierviltjes ‘Verkozen tot beste café van Vlaanderen’
 • 2 Deurmatten met het logo van ‘beste café van Vlaanderen’
 • Een krijtbord, voorzien van het logo van Het Nieuwsblad en het beste café van Vlaanderen.
 • Een gadget wordt voorzien voor iedere aanwezige van het winnende café.

De volledige organisatie van het hierboven genoemde feest inclusief het verkrijgen van vergunningen berust bij de winnaar. Het feest vindt plaats op vrijdag 30 september 2016.

De prijzen kunnen niet worden overgedragen of worden omgeruild. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.
Winnende cafés verklaren zich akkoord dat men met foto, naam en woonplaats bekend gemaakt kan worden in de krant en op www.nieuwsblad.be

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op www.mediahuis.be/privacy-policy.