Reglement

Mediahuis NV (hierna genoemd: de organisator) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemende frituuruitbaters zich inspannen om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Vanaf 19 mei 2017 tot en met 29 mei 2017 om 23u59 kan men via nieuwsblad.be/frituur of via de nieuwsapp van Het Nieuwsblad één stem uitbrengen voor een favoriete frituur.

Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Mediahuis NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemende frituren uit te sluiten of het aantal stemmen bij te stellen door ongeldige stemmen uit te sluiten.

Elke (hoofd)gemeente kent een winnaar. De winnaar is de deelnemende frituur met de meeste geldige stemmen op 29 mei 2017 om 23u59 in die gemeente. De Beste Frituur uit elke gemeente ontvangt:

  • Een raam/deursticker ‘Verkozen tot Beste Frituur van gemeente X’
  • Een felicitatiebrief

Elke Vlaamse provincie kent een winnaar. De winnaar is de deelnemende frituur met de meeste geldige stemmen op 29 mei 2017 om 23u59 in de provincie Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost –Vlaanderen en West-Vlaanderen. 5 frituren mogen zich dus “De Beste Frituur” van hun provincie noemen. De Beste Frituur uit elke provincie ontvangt:

  • Een open/gesloten bordje voor aan de deur ‘Verkozen tot Beste Frituur van provincie X’

De provinciale winnaars krijgen vervolgens een bezoek van de jury. De jury zal op basis van dit bezoek een beoordeling van de 5 geselecteerde frituren maken. De frituur met de beste beoordeling door de Jury wint de titel ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’ en ontvangt:

  • Een cheque t.w.v. 1.000 euro
  • 1 jaar gratis Devos-Lemmens sauzen. Gebaseerd op een verbruik van 50L saus per week waarvan 25L (50%) wordt uitgeleverd in D&L Mayonaise Editie Chef René 10L of D&L Mayo Saus 10L. Alle huidige sauzen van de frituur die ook binnen het assortiment van D&L beschikbaar zijn.
  • Een open/gesloten bordje voor aan de deur ‘Verkozen tot Beste Frituur van Vlaanderen’
  • 1 deurmat met het logo ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’
  • Servetten met het logo ‘De Beste Frituur van Vlaanderen’

De feestelijke uitreiking van de cheque gaat door op zaterdag 3 juni 2017.

De prijzen kunnen niet worden overgedragen of worden omgeruild. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.
De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

Winnende frituren verklaren zich akkoord dat men met foto, naam en woonplaats bekend gemaakt kan worden in de krant en op www.nieuwsblad.be
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep (redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.
De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op www.mediahuis.be/privacy-policy.